Darmowa dostawa:    190 zł. - Paczkomaty,    300 zł. - Kurier Pocztex

 

 

 

Promocje
Cień 108 ciemny niebieski Couleur Caramel
Cień 108 ciemny niebieski Couleur Caramel
38,00 zł 36,10 zł
szt.
Puder Słoneczny 20 perłowo-beżowy Couleur Caramel
Puder Słoneczny 20 perłowo-beżowy Couleur Caramel
81,50 zł 77,43 zł
szt.
Puder w Kompakcie 02 jasnobeżowy Couleur Caramel
Puder w Kompakcie 02 jasnobeżowy Couleur Caramel
81,50 zł 77,43 zł
szt.
Puder w Kompakcie 03 opalony beż Couleur Caramel
Puder w Kompakcie 03 opalony beż Couleur Caramel
81,50 zł 77,43 zł
szt.
BB Cream 12 beżowy Couleur Caramel 30 ml
BB Cream 12 beżowy Couleur Caramel 30 ml
81,00 zł 76,95 zł
szt.
Krem Korygujący 12 beżowy Couleur Caramel
Krem Korygujący 12 beżowy Couleur Caramel
51,50 zł 48,93 zł
szt.
Podkład w Sztyfcie 12 beżowy Couleur Caramel
Podkład w Sztyfcie 12 beżowy Couleur Caramel
122,00 zł 115,90 zł
szt.
Róż do Policzków 52 różowy Couleur Caramel
Róż do Policzków 52 różowy Couleur Caramel
81,50 zł 77,43 zł
szt.
Róż do Policzków 53 jasny róż Couleur Caramel
Róż do Policzków 53 jasny róż Couleur Caramel
81,50 zł 77,43 zł
szt.
Velvet Gel 61 jasny beż Couleur Caramel 30 ml
Velvet Gel 61 jasny beż Couleur Caramel 30 ml
81,00 zł 76,95 zł
szt.
Velvet Gel 62 beżowy Couleur Caramel 30 ml
Velvet Gel 62 beżowy Couleur Caramel 30 ml
81,00 zł 76,95 zł
szt.
Cień 102 nubijski Couleur Caramel
Cień 102 nubijski Couleur Caramel
38,00 zł 36,10 zł
szt.
Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Pure Life

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Kamecką oraz Karolinę Bajan - wspólników spółki cywilnej pod nazwą P.H.U. "Pure life" s.c. K. Bajan, A. Kamecka z siedzibą w Białych Błotach, przy ul. Berberysowej 11, za pośrednictwem sklepu internetowego Pure Life pod adresem internetowym: www.e-purelife.pl.

 

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Cenie - rozumie się przez to cenę brutto Towaru/Produktu, wyrażoną w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru/Produktu,
 • Dostawcy - należy przez to rozumieć pracowników Sprzedającego lub inne osoby upoważnione przez Sprzedającego do dostarczania Towaru/Produktu,
 • Dostawie - rozumie się przez to czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy na rzecz Zamawiającego Towaru/Produktu określonego w zamówieniu,
 • Formularzu rejestracji – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta,
 • Formularzu zamówienia – Usługa Elektroniczna – rozumie się przez to interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów/Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 • Koncie - Usługa Elektroniczna - rozumie się przez to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Zamawiającego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Zamawiającego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym,
 • Kodeksie cywilnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),
 • Konsumencie - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego,
 • Kosztach dostarczenia Towaru/Produktu - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru/Produktu Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego Zamówieniem,
 • Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Zamawiających. Regulamin określa prawa i obowiązki stron. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Sklepie internetowym - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.e-purelife.pl.,
 • Sprzedającym - rozumie się przez to Agnieszkę Kamecką oraz Karolinę Bajan, prowadzące działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą P.H.U. "Pure life" s.c. K. Bajan, A. Kamecka z siedzibą w Białych Błotach, przy ul. Berberysowej 11, NIP 5542940334, REGON 365058040,
 • Towarze/Produkcie - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym,
 • Umowie sprzedaży - rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów/Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawartą na odległość pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar/Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedający jest uprawniony do zawarcia Umowy Sprzedaży z Zamawiającym nie będącym Konsumentem także w wyniku porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości wysłanej na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
 • Usłudze elektronicznej – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Ustawie konsumenckiej – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu internetowego,
 • Zamówieniu - rozumie się przez to oświadczenie woli Zamawiającego, składane za pomocą Formularza zamówienia wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające Towary/Produkty jakie zamierza nabyć Zamawiający z asortymentu Sklepu internetowego, informacje wysyłkowe Zamawiającego, sposób wysyłki oraz metodę płatności, jak również inne dane konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)       Pure Life jest internetowym sklepem ekologicznym, za pośrednictwem którego Zamawiający mogą nabywać produkty ekologiczne (żywność, kosmetyki, suplementy diety, itp).

2)       Korzystanie z serwisu Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

3)       Sprzedający wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu internetowego przez Zamawiającego w celu:

 • utrzymania sesji Zamawiającego (po zalogowaniu), dzięki której Zamawiający nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu internetowego ponownie wpisywać hasła,
 • dostosowania serwisu Sklepu internetowego do potrzeb Zamawiających,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

4)       Sklep internetowy prowadzi sprzedaż alkoholi niskoprocentowych, w związku z tym zastrzega sobie prawo realizowania takiego Zamówienia tylko wobec osób pełnoletnich.

5)       Istnieje możliwość wystawienia Zamawiającemu faktury VAT, wobec czego Zamawiający może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji.

6)       Login i hasło mają charakter poufny i wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim ponosi Zamawiający. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

 

 1. ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PURE LIFE.

1)       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego Formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez ze Sklepu internetowego (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

2)       Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

3)       Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedającego www.e-purelife.pl., e-mailem wysłanym na adres Sprzedającego lub telefonicznie.

4)       Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Zamawiającego Formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania Towarów/Produktów.

5)       Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji Towu/Produktu, wybór jego ilości i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru Zamówienia.

6)       Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość elektroniczną, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.

7)       Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

8)       W przypadku rezygnacji z Zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia już zrealizowanego.

9)       W przypadku zamieszczenia na Formularzu zamówienia danych niekompletnych lub niepełnych danych Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji.

10)    W razie braku możliwości kontaktu z Zamawiającym z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji Zamawiający zostanie poproszony o ponowienie Zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

11)    Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI.

1)       Zamawiający jest uprawniony do wyboru sposobu dostawy Towaru/Produktu oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w Formularzu zamówienia.

2)       Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

 • płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru/Produktu,
 • płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającego (Zamówienie realizowane będzie po zaksięgowaniu środków na rachunek bankowy Sprzedającego),
 • Płatności Shoper realizowane przez „Blue Media” S.A.
 • za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • gotówką w siedzibie Sprzedającego
 • płatność w ratach, obsługiwana przez Mbank

3)        Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4)           W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1)       Sklep internetowy świadczy swoje usługi jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że opis Towaru/Produktu sugeruje inaczej. Część z Towarów/Produktów jest dostarczana jedynie na terytorium Bydgoszczy i okolic, o czym Zamawiający dowiaduje się czytając opis Towaru/Produktu.

2)       W przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem Apaczki realizacja zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty:

 • zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku płatności przelewem, płatności Shoper lub kartą kredytową,
 • potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem.

3)       W przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem pracowników Sprzedającego realizacja zamówienia następuje w ciągu 2-3 dni roboczych od daty:

 • zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku płatności przelewem, płatności Shoper lub kartą kredytową,
 • potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem.

4)       Odbiór Zamówienia może być również dokonany osobiście przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego: P.H.U. "Pure life" s.c. K. Bajan, A. Kamecka, ul. Berberysowa 11, 86-005 Białe Błota bez dodatkowej opłaty.

5)       Sprzedający zastrzega sobie prawo by NIE realizować Zamówienia lub wstrzymać się z jego realizacją, gdy:

 • Dane Zamawiającego są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
 • Zamawiający nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
 • Formularz zamówienia został wypełniony nieprawidłowo,
 • Zamówienie wzbudza wątpliwości co do osoby Zamawiającego,
 • w sytuacji chwilowego braku Towaru/Produktu w Sklepie internetowym, nieuwidocznionego na stronie internetowej www.e-purelife.pl (o czym Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego).

6)       Informacje o możliwościach i godzinach dostaw w zakładce e-purelife.pl/dostawy.

7)       Zamówienie dostarczone będą na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

8)       Koszty przesyłki pocztowej są ustalane według cennika APaczka, natomiast koszty dostarczenia towaru za pośrednictwem pracowników Sprzedającego są szczegółowo określone na stronie www.e-purelife.pl w zakładce "Czas i koszty dostawy".

9)       Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy wybranego Towaru/Produktu przez Zamawiającego w przypadku zamówienia Towaru/Produktu, w stosunku do którego Sprzedający zastrzegł datę końcową składania zamówień.

10)    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego

11)    Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

12)    Odbierając zamówione Towary/Produkty Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna ze złożonym Zamówieniem.

 

 1. REKLAMACJE

1)       Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Zmawiającemu Towar/Produkt bez wad.

2)       Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

3)       Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w dowolnej formie (np. telefonicznie pod numerem Sprzedającego dostępnym na stronie internetowej www.e-purelife.pl, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego: P.H.U. "Pure life" s.c. K. Bajan, A. Kamecka, ul. Berberysowa 11, 86-005 Białe Błota lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego dostępny na stronie internetowej www.e-purelife.pl.

4)       W opisie reklamacji Zamawiający winien wskazać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru/Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację. W/w wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5)       Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

6)       Sprzedający może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Zamawiającego usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w wymagałoby nadmiernych kosztów.

7)       W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedającego wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1)       Zamawiający będący Konsumentem dokonujący zakupów w Sklepie internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym towar został Zamawiającemu wydany. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2)       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży został zawarty na stronie internetowej Sklepu internetowego PURE LIFE.

3)       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

4)       Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów/Produktów może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres siedziby Sprzedającego: P.H.U. "Pure life" s.c. K. Bajan, A. Kamecka, ul. Berberysowa 11, 86-005 Białe Błota lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego dostępny na stronie internetowej www.e-purelife.pl.

5)       Sprzedający jest zobowiązany do przesłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia.

6)       Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towar/Produkt Sprzedającemu lub przekazać Towar/Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru/Produktu przed jego upływem.

7)       Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru/Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru/Produktu.

8)       Koszty zwrotu Towaru/Produktu do Sprzedającego ponosi Zamawiający.

9)       Sprzedający zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

10)    Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

11)    Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Towaru/Produktu lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12)    Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)       Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.e-purelife.pl.nie stanowią oferty handlowej Sprzedającego w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym www.e-purelife.pl.nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

2)       Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.

3)       Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.e-purelife.pl.oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Zamawiającego oraz zobowiązuje Sprzedającego do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4)       Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Zamawiających będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5)       Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiających o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego PURE LIFE.

6)       Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.

7)       Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2016 roku.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl